Järnboden

Utställning 16 juli - 11 augusti


Lisbeth Funke
Bodil Gellermark
Kajsa G Sjölén
Camilla Holewa
Kristina Jansson
Anna Löwdin
Lisvor Mattsson
Birgitta Nordström-Wiklund
Sofie Stenberg
Carl G Torstenson

Utställning 15 juni - 14 juli


Annica Danielsson Almén
Marianne Gustafsson
Kajsa G Sjölén
Camilla Holewa
Gisela Jansson
Eva Jonasson
Birgitta Nordström-Wiklund
Ingrid Orlowski
Susan Paget
Paulina Partanen
Enny Sundell

Bildgalleri - Konstvarning i Järnboden i Harg 2019 - 2023