Hem

Välkommen

 

Konstvarning är en konstnärsförening startad av yrkesverksamma konstnärer i norra Uppland.

De flesta är medlemmar i UKK eller KRO.


Föreningen Konstvarning arrangerar en Konstsafari varje påsk. Konstsafarin är en konstrunda med öppna ateljéer och utställningar i lokaler utefter väg 288.


Under sommaren håller Konstvarning för andra året öppet i Järnboden i Harg! Från juni till augusti finns där konst och hantverk inne och ute, workshops, musikaftnar samt ett sommarcafé.


Utställare under Konstsafarin är föreningens medlemmar samt inbjudna gästutställare. Det övergripande målet är att öppna fler dörrar mellan konstnärerna och deras publik och att göra konsten mer tillgänglig och intressant för allmänheten.


Konstvarning består av


Marianne Gustafsson

Kristina Jansson

Kajsa G Sjölén

Birgitta Nordström Wiklund

Gisela Jansson

Ingrid Orlowski

Marie Melin

Lisvor Mattson

Camilla Holewa

Annica Danielsson Almén

Eva Jonasson

Pea Sjölén