Hem

Föreningen KONSTVARNING startades 2007 av konstnärer i norra Uppland. Det är en konst- och kulturförening som nu består av 13 yrkesverksamma konstnärer. De flesta är medlemmar i Uppsala Konstnärsklubb UKK och flera är med i Konstnärernas Riksorganisation KRO.

KONSTVARNING organiserar årligen två större publika arrangemang:

 

 Konstsafari   En konstrunda under påsken, där öppna ateljéer och utställningar visar både de egna medlemmarnas och inbjuda konstnärers verk. Konstrundan ligger längs med väg 288 som går mellan Uppsala och Östhammar.

 

 Järnboden i Harg  Sommartid har föreningen, tillsammans med inbjudna konstnärer, utställningar med konst, konsthantverk och kafé i Järnboden i Harg.

 

Järnboden från1758 tillhör Hargs bruk var tidigare förvaringsplats för stångjärn från järnbruken. Därifrån transporterades järnet vidare på pråmar till Stockholm och ut i världen. Man kan idag se rester av pråmarna i vattnet vid järnboden. Här går också vandringsleden Vikingaleden förbi.

 

I samband med utställningarna ordnas en del musikaftnar och andra publika aktiviteter, som workshops eller pågående konstnärlig verksamhet.

 

Utställningarna i Järnboden sköts av konstnärerna själva, vilket möjliggör möten mellan konstnärer och besökare.

 

Föreningens övergripande mål är:

  • att öppna fler dörrar mellan konstnärerna, konsten och dess publik.
  • att göra konsten mer tillgänglig och intressant för allmänheten.
  • att verka för nya konstupplevelser på oväntade platser för att minska avståndet mellan konstutövare och betraktare.