Konstvarning © 2010

 Medlemmar

Ordförande: Marianne Gustafsson

Sekreterare: Kristina Jansson

Kassör: Kajsa Sjölén

Birgitta Nordström Wiklund

Bill-Ove Jonsson

Marie Melin

Lisvor Mattson

Camilla Holewa

Gunnar Emanuelsson

Annica Danielsson Almén