TILLBAKA                 KONST I KYRKORUMMET  III    Linné Möter Skaparen 

 

   Näste                                               Rede                                     Bo           

     

 Tranbärsmosse ur "Skogens heliga skrift "  Stavby Kyrka 
Konstnär   Silja Karlsson        

 

 

 

 
 

 Homologa serier i variation.
Alunda , Stavby och Östhammars kyrkor
Konstnär Silja Karlsson

 

 

  "Hotad art"
Alunda,  Stavby och Östhammars kyrkor
Konstnär Silja Karlsson

 

 

"Iter Laponicum" Alunda Kyrka
Konstnär Silja Karlsson